لطفا برای مشاهده قبل و بعد از تغیرات صافکاری، ابزار پیمایش تصویر زیر را حرکت دهید

WhatsApp Image 2021-12-11 at 14.48.09 (1)WhatsApp Image 2021-12-11 at 14.48.09

کارخوردرو 207 قبل انجام تغیرات

بررسی کار نهایی خوردرو 207

صافکاری و نقاشی سراتو

انتهای کار سراتو

خوردرو 206

خوردرو رنو کپچر